Harmonogram odbioru świadectw

Oddział I i II Oddział III Oddział IV i V

Wspomnienie patrona szkoły, bł. o. Michała Tomaszka

Szkoła to nie tylko nauka, codzienne lekcje – ale również spotkania z kolegami, nauczycielami. Wspólne wycieczki, wyjścia, apele, akademie – to wszystko tworzy całokształt edukacji szkolnej. Od marca życie szkoły toczy się  w zupełnie innej, wirtualnej rzeczywistości, ponieważ lekcje odbywają

Harmonogram

  Katecheza: Wyjątkowe urodziny św. Jana Pawła II Witam Was bardzo serdecznie! Drogie dzieci! W tym roku obchodzimy setne urodziny Św. Jana Pawła II. Urodził się w Wadowicach, w 1978r. – został PAPIEŻEM. Zamieszkał w Rzymie – w Watykanie –

ORGANIZACJA KONSULTACJI Konsultacje dla uczniów nie są obowiązkowe. Na konsultacje uczniowie umawiają się z nauczycielem przez mobiDziennik. Maksymalna ilość uczniów podczas konsultacji – 4 Dyrektor, ustalając szkolny harmonogram konsultacji, zapewnia różne godziny rozpoczynania i kończenia konsultacji tak, aby uczniowie z

Platforma Zoom 25.05.2020 roku

Zajęcia w Przedszkolu w Zespole Szkół w Łękawicy zostają wznowione od 25.05.2020 roku.

"Zdalna szkoła"

   Dzięki staraniom Gminy Łękawica Zespół Szkół w Łękawicy otrzymał 17 zestawów sprzętu tj. zestaw laptop i słuchawki, które zostały użyczone rodzicom uczniów placówki na czas zdalnej nauki. Sprzęt został pozyskany ramach programu pn.: „Zdalna Szkoła”, realizowanego w ramach Programu

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku