Nasza szkoła jako jedna z 29 placówek w podregionie bielskim uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Eksperci programowania”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Jego organizatorem jest

"Aktywna tablica"

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa im. bł. o. Michała Tomaszka w Łękawicy otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 14.000,00 złotych. Zostało ono przeznaczone na doposażenie

W okresie od 1 września 2015 roku do 30 sierpnia 2017 roku nasza szkoła brała w projekcie Erasmus+, którego głównym celem było podnoszenie kompetencji językowych i komunikacyjnych, poznawanie innych kultur i uczenie się tolerancji poprzez wymiany uczniowskie, prace w grupach

19 III grupa gimnazjalistów wraz z opiekunami rozpoczęła realizację ostatniego etapu projektu Erasmus+, w ramach którego odwiedzili swoich partnerów w Rydze. W pierwszym dniu pobytu podziwiali uroki nadmorskiego miasteczka Jurmała, spacerowali brzegiem morza, poszukując bursztynów, z których słynie Łotwa. Popołudnie

Wizyta w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+

W dniach 20-27 listopada 2016 roku grupa gimnazjalistów wraz z opiekunami przebywała w niezwykle uroczej miejscowości Sagunto niedaleko Walencji. Przybyli do tego nadmorskiego miasteczka, aby wraz ze swymi partnerami z Włoch, Grecji, Łotwy i Turcji realizować kolejne działanie projektu Erasmus+.

Wyjazd do Włoch w ramach projektu Erasmus+

W dniach 23-29 października sześciu uczniów i dwoje nauczycieli Gimnazjum w Łękawicy odwiedzili szkołę włoskiego partnera w ramach programu Erasmus+. Podczas Pobytu we Włoszech uczniowie mieszkali u swoich kolegów w urokliwej miejscowości Ferrara, uczestniczyli w zajęciach szkolnych, zwiedzali Ferrarę, Wenecję

            Kończy się pierwszy z dwóch lat realizacji projektu unijnego pn. „Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość – program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy”.             Wniosek o dofinansowanie został napisany ponad rok temu przy współudziale nauczycieli naszej szkoły,

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łękawicy realizują projekt p.n. „Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość – program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy”. Placówki zostały doposażone w sprzęt elektroniczny, pomoce dydaktyczne oraz materiały plastyczne. Nauczyciele prowadzący zajęcia podnoszące umiejętności

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę organizacji wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu"Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość – program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy"