Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko księgowego projektu „Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość – program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy” z dnia 29.01.2014 roku Zespół Szkół w Łękawicy informuje, że do dnia 29.01.2014 roku, zgodnie z ogłoszonym konkursem na stanowisko księgowego

Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko kierownika projektu „Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość – program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy” z dnia 29.01.2014 roku Zespół Szkół w Łękawicy informuje, że do dnia 29.01.2014 roku, zgodnie z ogłoszonym konkursem na stanowisko kierownika

    OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU  na:  KSIĘGOWEGO PROJEKTU   Tytuł projektu:  „Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość – program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy”. Projekt jest realizowany w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans

    OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU  na:  KOORDYNATORA PROJEKTU   Tytuł projektu:  „Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość – program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy”. Projekt jest realizowany w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans

    OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  KONKURSU  na:  KIEROWNIKA PROJEKTU Tytuł projektu:  „Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość – program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy”.Projekt jest realizowany w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i

Łękawica, 17.12.2013 roku ZS.192.3.2013   OGŁOSZENIE   Zespół Szkół w Łękawicy informuje, że zgodnie z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w postępowaniu w trybie "zapytania o

Łękawica, 24.04.2013 roku ZS.192.2.2013   OGŁOSZENIE   Zespół Szkół w Łękawicy informuje, że w dniu 24 kwietnia 2013r., w postępowaniu w trybie "zapytania o cenę" dokonano wyboru oferty na zakup  i dostawę oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół w Łękawicy. Jako najkorzystniejszą uznano

Łękawica, 15.02.2013 roku ZS.341.1.2013   OGŁOSZENIE   Zespół Szkół w Łękawicy informuje, że w dniu 15 lutego 2013r.,  w postępowaniu w trybie "zapytania o cenę" dokonano wyboru oferty na zakup  i dostawę oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół w Łękawicy. Jako

Łękawica, 28.12.2012 roku ZS.341.4.2012   OGŁOSZENIE   Zespół Szkół w Łękawicy informuje, że w dniu 28 grudnia 2012r.,  w postępowaniu w trybie "zapytania o cenę" dokonano wyboru oferty na zakup  i dostawę oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół w Łękawicy. Jako

Ogłoszenie o wyborze oferty na świadczenie usługi edukacyjnej w ramach projektu pn. Kolorowy świat przedszkolaka