Lapbook jest czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone niczym wycinki z gazet. Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też

Już tradycją gimnazjalną stało się czytanie II cz. ,,Dziadów” przy świecach i w cmentarnych klimatach. Tak było i w tym roku: kl. IIa i IIb zamieniły salę polonistyczną na kaplicę i, wykorzystując także dobrodziejstwa techniki, przeprowadziły starosłowiański obrzęd dziadów. Zgodnie

W dniu 27 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu odbył się II etap konkursu Jonasz. Wśród uczestników byli nasi uczniowie – Natalia Waligóra z klasy IIa Gimnazjum i Gracjan Mikusek z klasy IIa Gimnazjum,

W styczniu odbył się szkolny konkurs matematyczny dla uczniów klas IV-VII. O tytuł najlepszego matematyka w swojej kategorii wiekowej rywalizowało ponad 30 uczniów. Pierwsze miejsca w poszczególnych klasach zajęli: klasa IV – Jakub Marszałek klasa V – Maria Raczek klasa