Pr „KOLOROWY ŚWIAT   PRZEDSZKOLAKA”   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 " Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1

 Wybór ofert-protokół

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowiska: kierownik projektu i asystent ds. finansowych

W związku z realizacją projektu pn. "Kolorowy świat przedszkolaka" w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, ogłaszamy konkurs

Zaproszenie do złożenia oferty na doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Łękawicy

      Łękawica, 27.11.2012r.     Zespół Szkół w Łękawicy ul.Sportowa 5 34-321 Łękawica NIP 5532393847 REGON 240683208   Zaproszenie do składania oferty cenowej   Działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

"Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łękawica"

    Zespół Szkół w Łękawicy rozpoczyna 3 września 2012 roku realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łękawica”     numer projektu: WND-POKL.09.01.02-24-065/11   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Projekty edukacyjne

Metoda projektów  edukacyjnych  polega na podjęciu się przez grupy uczniów opracowania, zaplanowania i zaprojektowania, a następnie realizacji wykonania, wyjaśnienia jakiegoś problemu. Zaletami pracy projektem są  organizowanie samodzielnej pracy uczniów w obmyślaniu projektu i jego realizacji oraz rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy,

Wycieczka do Warszawy

Każdy wie, że stolicą Polski jest  Warszawa, jednak niewielu z nas miało okazję w niej być i poznać jej zabytki. W dniach 7-9 maja czterdziestu czterech najlepszych uczniów z naszej szkoły wyjechało do Warszawy. Wycieczkę zorganizowano z projektu z UE

Zawód aktor

W ramach projektu " Mały Polak  w Wielkiej Europie" uczniowie klas trzecich poznawali tajniki zawodów związanych z teatrem . O teatrze od kulis  opowiedział  aktor Teatru Polskiego pan Jerzy Dziedzic. Opowiadał nie tylko o zawodzie  aktora, ale też o zawodach

Warsztaty teatralne.

Podobnie jak w roku ubiegłym, i teraz  odbywały się warsztaty teatralne dla I klas gimnazjum. Umiejetności aktorskich uczył  P. Jerzy Dziedzic – aktor grający w słynnym “ May day”, na co dzień występujacy na deskach Teatru Polskiego w Bielsku –

Realizacja projektu "Mały Polak w Wielkiej Europie"

  PROJEKT  WSPÓŁFINANSOWANY  PRZEZ UNIĘ   EUROPEJSKĄ  W  RAMACH  EUROPEJSKIEGO  FUNDUSZU  SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji regionalnych;                Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz