Zakończenie klas III

W tym roku szkolnym wyjątkowo wcześniej odbył się tzw. Comers klas III. Jak co roku Dyrektor Szkoły  rozdała listy  gratulacyjne dla rodziców najzdolniejszych uczniów. Dyplomy, nagrody książkowe i statuetki otrzymali również sami uczniowie. Nagrodzono ich za wysiłek umysłowy, pracę na rzecz szkoły  oraz

Mini Hokej

Gimnazjaliści na ogół sprzeciwiają się, kiedy traktuje się ich jak dzieci, natomiast bardzo lubią korzystać z atrakcji przysługujących dzieciom. Dnia Dziecka nie spędzali w salach lekcyjnych, ale na hali sportowej, rozgrywajac zawody mini hokeja.

Śniadanie Mistrzów

1 czerwca  2011r. w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, w Rosarium  odbyło się " Śniadanie Mistrzów", na które zaproszono Wojewódzkich Laureatów Konkursów Przedmiotowych Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Wojewoda Śląski P. Zygmunt Łukaszczyk  i Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka spędzaliśmy w Centrum Kultury i Rekreacji. Dzieciaki, te najmłodsze, mogły korzystać z huśtawek, placu zabaw, biosk, starsze zaś brały udział w rozgrywkach piłkarskich.

III miejsce dziewcząt w aerobiku

Dziewczęta reprezentujące naszą szkołę w zawodach w aerobiku zajęły III miejsce w powiecie. Zawody tego typu stały się już tradycją i przyciągają coraz więcej chętnych. Szczególnie dyscyplina ta przypadła do gustu dziewczynom i trudno się dziwić, ponieważ należy tu zaprezentować 

Bocian Biały

W roku 2010/2011 klasy III wzięły udział w monitotowaniu Bociana Białego i jego miejsc lęgowych na terenie gminy Łękawica. W ramach dodatkowej pracy uczniowie obserwowali te miejsca i zachowanie bociana, który zadomowił się w Łękawicy co roku odwiedzając te strony. 

Rocznica Konstytucji 3 Maja

Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja była ukoronowaniem prac Sejmu Czteroletniego,  symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej, niezależnie od przeszkód wewnętrznych i zagrożeń zewnętrznych, wreszcie pierwszą w Europie Konstytucją. Na moment staliśmy się wzorem i pionierem dla Europy

Lekcja historii Polski - Konstytucja 3 maja

Przez długi czas zakazana, niemniej jednak dla każdego Polaka ważna – Konstytucja 3 maja, uchwalona 3 maja 1791 r. – ustawa regulująca ustrój prawny, jeszcze wtedy Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wyjątkowa rocznica, ponieważ konstytucja owa była pierwszą w Europie i do

Obchody z okazji beatyfikacji patrona Jana Pawła II

Beatyfikacja papieża, Jana Pawła II to niesamowite wydarzenie dla ludzi z całego świata. Dla nas, Polaków, w szczególności. Młodzież naszego gimnazjum obrała go sobie za patrona i przewodnika, stąd uroczysta msza święta i wspomnienie Jana Pawła II, jego ukochanych pieśni,

Konkurs poezji Jana Pawła II

19 kwietnia 2011r. odbył się w naszej szkole konkurs poezji Karola Wojtyły/Jana Pawła II. Uczennice, które wzięły w nim udział zaprezentowały przed walną publicznością oraz przed jury wiersze naszego Patrona-Papieża. Czas niezwykły – Wielki Tydzień, a także chwile oczekiwania na