Monitoring wizyjny

„Monitoring wizyjny” – Projekt współfinansowany w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach. Monitoring zainstalowano na terenie gimnazjum, szkoły podstawowej, przedszkola, hali sportowej, parkingów, boiska sportowego. Łącznie zainstalowanych

Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny

„Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny” – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu uczniowie korzystali z dodatkowych zajęć (zajęcia wyrównawcze, przygotowujące do egzaminu; zajęcia rozwijające zainteresowania z języka polskiego, matematyki, historii, języka angielskiego, chemii, fizyki, geografii i informatyki).

Pracownie komputerowe dla szkół

 „Pracownie komputerowe dla szkół” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Dzięki projektowi szkoła końcem maja 2008 roku stworzyła nową pracownię komputerową, wyposażając ją w dziesięć stanowisk komputerowych, serwer, skaner, drukarkę, laptop, projektor, switch oraz dwa zestawy głośników komputerowych. Uczniowie oraz

Zespół Szkół w Łękawicy informuje, że w dniu 17 stycznia 2011r. , w postępowaniu w trybie" zapytania o cenę " dokonano wyboru oferty na zakup  i dostawę oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół w Łękawicy. Jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną 

Strona 74 z 74« Pierwsza strona...102030...7071727374