Procedura organizacji konsultacji Zespole Szkół w Łękawicy w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19 obowiązująca od 25.05.2020 roku

poniedziałek, 25.05.2020, 10:38 | Kategoria: Strona główna

ORGANIZACJA KONSULTACJI

 1. Konsultacje dla uczniów nie są obowiązkowe.

 2. Na konsultacje uczniowie umawiają się z nauczycielem przez mobiDziennik.

 3. Maksymalna ilość uczniów podczas konsultacji – 4

 4. Dyrektor, ustalając szkolny harmonogram konsultacji, zapewnia różne godziny rozpoczynania i kończenia konsultacji tak, aby uczniowie z różnych grup nie kontaktowali się ze sobą. Między konsultacjami w danej sali obowiązuje 15 minutowa przerwa – czas na dezynfekcje i wietrzenie sali.

 5. Uczniowie w salach zajmują wyznaczone miejsca z zachowaniem (4 m2 dla ucznia).

 6. Konsultacje mogą być ustne i pisemne. W przypadku konsultacji pisemnych szkoła zapewnia kartki papieru, natomiast uczniowie zobowiązani są do przyniesienia przyborów do pisania.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa prace pisemne uczniów sprawdzane są po kilku dniach przez nauczyciela.

 8. Dyrektor zapewni środki ochrony nauczycielom podczas konsultacji.

ZADANIA NAUCZYCIELA

 1. Każdy nauczyciel zgłasza do dyrektora informacje kiedy będzie przeprowadzał konsultacje ( informacja musi zawierać: datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz nazwiska uczniów). Po uzyskaniu akceptacji dyrektora dana konsultacja może odbyć się szkole.

 2. Nauczyciel przeprowadzający konsultacje czeka na uczniów przy drzwiach wejściowych do szkoły, a po zakończeniu konsultacji odprowadza uczniów i zamyka drzwi.

 3. Przypomina uczniom o obowiązku zdezynfekowania rąk po wejściu do szkoły, zachowania dystansu między uczniami (1,5m)

ZADANIA UCZNIA

 1. Na konsultacje przychodzą tylko Ci uczniowie, którzy wcześniej umówili się z nauczycielem przez mobiDziennik. Uczniowie spóźnieni nie będą wpuszczeni do szkoły.

 2. Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach i zostają w nich podczas całej konsultacji.

 3. Po wejściu do budynku dezynfekują ręce i cały czas zachowują dystans – uczniowie, którzy nie dostosują się do zasad, będą poproszeni o opuszczenie szkoły i nie będą mogli korzystać z konsultacji.

 4. Przynoszą własne przybory do pisania.

 5. Po zakończonych konsultacjach opuszczają budynek szkoły i teren przed szkołą.

 6. Na konsultacje przychodzą uczniowie ZDROWI !!!