Łękawica, 06.02.2014 roku ZS.192.1.2014   OGŁOSZENIE   Zespół Szkół w Łękawicy informuje, że w dniu 6 lutego 2014r.,  w postępowaniu w trybie "zapytania o cenę" dokonano wyboru oferty na zakup  i dostawę oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół w Łękawicy. Jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną 

Łękawica, 17.12.2013 roku ZS.192.3.2013   OGŁOSZENIE   Zespół Szkół w Łękawicy informuje, że zgodnie z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w postępowaniu w trybie "zapytania o

Łękawica, 15.02.2013 roku ZS.341.1.2013   OGŁOSZENIE   Zespół Szkół w Łękawicy informuje, że w dniu 15 lutego 2013r.,  w postępowaniu w trybie "zapytania o cenę" dokonano wyboru oferty na zakup  i dostawę oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół w Łękawicy. Jako

Łękawica, 28.12.2012 roku ZS.341.4.2012   OGŁOSZENIE   Zespół Szkół w Łękawicy informuje, że w dniu 28 grudnia 2012r.,  w postępowaniu w trybie "zapytania o cenę" dokonano wyboru oferty na zakup  i dostawę oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół w Łękawicy. Jako

Ogłoszenie o wyborze oferty na świadczenie usługi edukacyjnej w ramach projektu pn. Kolorowy świat przedszkolaka

ZS. 193.1.2012                                                                            

  Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko kierownika projektu Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko asystenta ds. finansowych

 Wybór ofert-protokół

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowiska: kierownik projektu i asystent ds. finansowych

W związku z realizacją projektu pn. "Kolorowy świat przedszkolaka" w ramach POKL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, ogłaszamy konkurs

Zaproszenie do złożenia oferty na doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Łękawicy

      Łękawica, 27.11.2012r.     Zespół Szkół w Łękawicy ul.Sportowa 5 34-321 Łękawica NIP 5532393847 REGON 240683208   Zaproszenie do składania oferty cenowej   Działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z