"Pomagamy naszym czworonożnym przyjaciołom"

19 XII członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu zakończyli zbiórkę karmy dla kotów i psów, która została przekazana do schroniska w Żywcu. Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom za wsparcie  akcji „ Pomagamy  naszym czworonożnym przyjaciołom”.  

„Adopcja jednego dziecka nie zmieni świata, ale dla tego jednego dziecka zmieni się cały świat” Nasz nowy kolega!    Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z całą społecznością szkolną postanowili wspomóc dzieło misyjne Alicji Barcik, absolwentki naszej szkoły. Siostra Bonawentura (takie

Piątek, Dzień Zaduszny, parking przy kościele parafialnym w Łękawicy, godz. 10:00 – to tam odbyła się zbiórka licznej grupy wolontariuszy z Zespołu Szkół w Łękawicy. Przygotowani i chętni do pracy ruszyliśmy w stronę cmentarza. Młodzi ludzie zajęli się zaniedbanymi grobami

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego w Szkole Podstawowej im. bł. o. Michała Tomaszka w Łękawicy   SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU  jest skierowane do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i

Nasza szkoła jako jedna z 29 placówek w podregionie bielskim uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Eksperci programowania”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Jego organizatorem jest

"Aktywna tablica"

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa im. bł. o. Michała Tomaszka w Łękawicy otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 14.000,00 złotych. Zostało ono przeznaczone na doposażenie

W okresie od 1 września 2015 roku do 30 sierpnia 2017 roku nasza szkoła brała w projekcie Erasmus+, którego głównym celem było podnoszenie kompetencji językowych i komunikacyjnych, poznawanie innych kultur i uczenie się tolerancji poprzez wymiany uczniowskie, prace w grupach

19 III grupa gimnazjalistów wraz z opiekunami rozpoczęła realizację ostatniego etapu projektu Erasmus+, w ramach którego odwiedzili swoich partnerów w Rydze. W pierwszym dniu pobytu podziwiali uroki nadmorskiego miasteczka Jurmała, spacerowali brzegiem morza, poszukując bursztynów, z których słynie Łotwa. Popołudnie

Wizyta w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+

W dniach 20-27 listopada 2016 roku grupa gimnazjalistów wraz z opiekunami przebywała w niezwykle uroczej miejscowości Sagunto niedaleko Walencji. Przybyli do tego nadmorskiego miasteczka, aby wraz ze swymi partnerami z Włoch, Grecji, Łotwy i Turcji realizować kolejne działanie projektu Erasmus+.