"Aktywna tablica"

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa im. bł. o. Michała Tomaszka w Łękawicy otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 14.000,00 złotych. Zostało ono przeznaczone na doposażenie