Realizacja projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łękawica”

  Realizacja projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łękawica”   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013     Uczniowie klas I-III Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej  w