W Zespole Szkół w Łękawicy trwa drugi rok realizacji projektu unijnego pn. „Kolorowy świat przedszkolaka”, w ramach którego powstał dodatkowy 6-godzinny oddział przedszkolny. W roku szkolnym 2013/2014 uczęszcza do niego 25 dzieci. Sala, w której odbywają się zajęcia, została doposażona

Zespół Szkół w Łękawicy zakończył pierwszy rok realizacji projektu pn. "Kolorowy świat przedszkolaka". W ramach projektu utworzono nowy oddział przedszkolny. Zaadaptowano pomieszczenie klasowe w Szkole Podstawowej, które zostało doposażone w sprzęt, meble i pomoce dydaktyczne. Na atrakcyjności zyskał również plac

  PREZENTACJA UMIEJĘTNOŚCI NABYTYCH PRZEZ PRZEDSZKOLAKI PODCZAS ZAJĘĆ DODATKOWYCH   W kończącym się roku szkolnym przedszkolaki z Łękawicy brały udział w dodatkowych zajęciach: język angielski, taniec i rytmika odbywających się w ramach projektu "Kolorowy świat przedszkolaka". O tym, jak ważna

Przedszkolak w kolorowym świecie

Nowe kolorowe mebelki, nowe piękne zabawki, gry, które bawią ale i uczą – taki jest kolorowy świat przedszkolaka. W ramach projektu  pod taką nazwą doposażono plac zabaw, wyposażono sale dydaktyczne nowo utworzonego oddziału w meble modułowe, szafki indywidualne dla dzieci,

Pr „KOLOROWY ŚWIAT   PRZEDSZKOLAKA”   Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 " Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1