Kończy się pierwszy z dwóch lat realizacji projektu unijnego pn. „Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość – program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy”.             Wniosek o dofinansowanie został napisany ponad rok temu przy współudziale nauczycieli naszej szkoły,

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łękawicy realizują projekt p.n. „Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość – program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy”. Placówki zostały doposażone w sprzęt elektroniczny, pomoce dydaktyczne oraz materiały plastyczne. Nauczyciele prowadzący zajęcia podnoszące umiejętności

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę organizacji wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu"Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość – program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy"

Pytanie zadane przez potancjalnego Oferenta: "Prosze o wyjaśnienie, czy w organizowanych wycieczkach należy uwzględnić opiekę pilota, chodzi o znajomość trasy, doprowadzenie grupy do poszczególnych obiektów, zakup biletów itp."   Odpowiedź Zamawiającego: „Informujemy, że w organizowanych wycieczkach należy uwzględnić opiekę pilota tj.

ZS.192.3.2014 Łękawica, 12.03.2014 roku     OGŁOSZENIE Zespół Szkół w Łękawicy 34-321 Łękawica, ul. Sportowa 5, woj. śląskie, pow. żywiecki ogłasza   przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z

Ogłoszenie o wyborze oferty na prowadzenie zajęć w ramach projektu "Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość – program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy"

ZS.192.2.2014 Łękawica, 05.02.2014 roku     OGŁOSZENIE Zespół Szkół w Łękawicy 34-321 Łękawica, ul. Sportowa 5, woj. śląskie, pow. żywiecki ogłasza   przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z

Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko koordynatora projektu „Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość – program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy” z dnia 29.01.2014 roku Zespół Szkół w Łękawicy informuje, że do dnia 29.01.2014 roku, zgodnie z ogłoszonym konkursem na stanowisko koordynatora

Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko księgowego projektu „Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość – program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy” z dnia 29.01.2014 roku Zespół Szkół w Łękawicy informuje, że do dnia 29.01.2014 roku, zgodnie z ogłoszonym konkursem na stanowisko księgowego

Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko kierownika projektu „Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość – program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy” z dnia 29.01.2014 roku Zespół Szkół w Łękawicy informuje, że do dnia 29.01.2014 roku, zgodnie z ogłoszonym konkursem na stanowisko kierownika