Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – Ponadregionalny Projekt Edukacyjny współfinansowany przez E.F.S.Adresatami projektu są uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej. Poprzez odpowiednio zaplanowane działania dziecko rozwija własny potencjał intelektualny, mając szanse na lepszy start szkolny. Szkoła otrzymuje zestaw środków dydaktycznych