Pracownie komputerowe dla szkół

 „Pracownie komputerowe dla szkół” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Dzięki projektowi szkoła końcem maja 2008 roku stworzyła nową pracownię komputerową, wyposażając ją w dziesięć stanowisk komputerowych, serwer, skaner, drukarkę, laptop, projektor, switch oraz dwa zestawy głośników komputerowych. Uczniowie oraz