Zyskaliśmy nowe pomoce dydaktyczne

"Radosna szkoła" to rządowy projekt wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych. W ramach tego programu szkoła wzbogaciła się w nowe pomoce dydaktyczne (na kwotę 12.000 zł) wykonane