Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny

„Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny” – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu uczniowie korzystali z dodatkowych zajęć (zajęcia wyrównawcze, przygotowujące do egzaminu; zajęcia rozwijające zainteresowania z języka polskiego, matematyki, historii, języka angielskiego, chemii, fizyki, geografii i informatyki).