Nagrody dla laureatów rozdane

Dnia 1 kwietnia 2011 roku podczas Sesji Rady Gminy wręczono stypendia Wójta Gminy dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce oraz nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Najlepszym uczniem w Szkole Podstawowej w Łękawicy i jednocześnie laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowago