ZS.192.6.2014 17.06.2014 roku   OGŁOSZENIE   Zespół Szkół w Łękawicy, ul. Sportowa 5, 34-321 Łękawica o g ł a s z a    przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo

Przetarg nieograniczony na: "Modernizację parkingu przy Zespole Szkół w Łękawicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

ZS.192.5.2014                                                                 28.05.2014 r.   O G Ł O

ZS.192.4.2014                                                                 12.05.2014 r. O G Ł O S Z E N I E Zespół Szkół w Łękawicy ul. Sportowa 5, 34-321 Łękawica o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych

Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę organizacji wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu"Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość – program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy"

Pytanie zadane przez potancjalnego Oferenta: "Prosze o wyjaśnienie, czy w organizowanych wycieczkach należy uwzględnić opiekę pilota, chodzi o znajomość trasy, doprowadzenie grupy do poszczególnych obiektów, zakup biletów itp."   Odpowiedź Zamawiającego: „Informujemy, że w organizowanych wycieczkach należy uwzględnić opiekę pilota tj.

ZS.192.3.2014 Łękawica, 12.03.2014 roku     OGŁOSZENIE Zespół Szkół w Łękawicy 34-321 Łękawica, ul. Sportowa 5, woj. śląskie, pow. żywiecki ogłasza   przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z

Ogłoszenie o wyborze oferty na prowadzenie zajęć w ramach projektu "Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość – program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy"

Łękawica, 06.02.2014 roku ZS.192.1.2014   OGŁOSZENIE   Zespół Szkół w Łękawicy informuje, że w dniu 6 lutego 2014r.,  w postępowaniu w trybie "zapytania o cenę" dokonano wyboru oferty na zakup  i dostawę oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół w Łękawicy. Jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną 

ZS.192.2.2014 Łękawica, 05.02.2014 roku     OGŁOSZENIE Zespół Szkół w Łękawicy 34-321 Łękawica, ul. Sportowa 5, woj. śląskie, pow. żywiecki ogłasza   przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z

Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko koordynatora projektu „Nasze Dzieci, Nasza Przyszłość – program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy” z dnia 29.01.2014 roku Zespół Szkół w Łękawicy informuje, że do dnia 29.01.2014 roku, zgodnie z ogłoszonym konkursem na stanowisko koordynatora