Zespół Szkół w Łękawicy

Szkoła Podstawowa im. bł. o. Michała Tomaszka
Przedszkole

Czwartoklasiści poznają Polskę

piątek 04.11.2022 r. | Kategoria: Szkoła - Wydarzenia

   28 X 2022r. grupa 33 uczniów klas IV wraz z opiekunami wzięła udział w wyjeździe w ramach programu „Poznaj Polskę”.

  Trasę wycieczki rozpoczęła wizyta w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie, w którym czwartoklasiści uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych. Uczniowie klasy IV a wzięli udział w zajęciach „Tajemnica malowanej skrzyni”, podczas których dowiedzieli się, jak ważnym wyposażeniem była skrzynia, do czego służyła i jakie skarby były w niej ukryte. Zapoznali się z motywami zdobniczymi skrzyń, a następnie samodzielnie wykonali dekorację drewnianej miniaturowej skrzyneczki. W tym samym czasie uczniowie klasy IV b poznali historię skansenu w Wygiełzowie, mieli okazję obejrzeć strój krakowski, później malowali motyw kwiatowy znany z gorsetu krakowskiego na płóciennych torbach. Wymalowane własnoręcznie skrzynki i torby stanowiły pamiątkę z pobytu
w Wygiełzowie.

   Drugim punktem wyjazdu była Kopalnia Soli w Wieliczce. Uczniowie pokonali kilkaset schodów, blisko 3 km krętych korytarzy, podziwiali niesamowite podziemne jeziora, piękne komory- w tym kaplicę św. Kingi, unikalne solne rzeźby. Poznali dawne narzędzia i maszyny górnicze oraz stosowane w przeszłości metody wydobycia i transportu soli.  Z zainteresowaniem słuchali Pani przewodnik, która z niezwykłą pasją opowiadała o atrakcjach solnych podziemi. Ponieważ czwartoklasiści przemierzali trasę „Śladami legend”, czekała ich niespodzianka. Nagle przed nimi pojawił się …. Skarbnik. Zorganizował rywalizację w budowaniu kaszty, inscenizację legendy o św. Kindze. Potwierdzeniem spotkania ze Skarbnikiem był Akt nadania zaszczytnego tytułu „Przyjaciela Skarbnika”, który- wraz ze słodkim upominkiem- otrzymał każdy uczestnik wycieczki. Po obiedzie w podziemnej restauracji grupa wyjechała na powierzchnię, aby udać się w drogę powrotną.

Wycieczka do Wygiełzowa i Wieliczki po raz kolejny dowiodła, że zdobywanie nowych wiadomości i ćwiczenie umiejętności może odbywać się nie tylko w szkole, a łączenie nauki z zabawą przynosi wymierne efekty.