Historia

 1 września 1999 r. był wyjątkowy dla 13- latków. Zgodnie z reformą oświaty rozpoczęli tego dnia naukę w klasie pierwszej 3- letniego gimnazjum. W Łękawicy nowy typ szkoły znalazł siedzibę w niedawno oddanym do użytku skrzydle szkoły podstawowej. Uczniowie z Łękawicy, Okrajnika, Łysiny, Kocierza Moszczanickiego i Kocierza Rychwałdzkiego stworzyli dwie klasy (łącznie 55 uczniów).

 Dyrektorem nowego typu szkoły została pani mgr Barbara Wnętrzak, a Grono Pedagogiczne tworzyło 12 nauczycieli. Na ulicach miejscowości wchodzących w skład gminy pojawił się wizualny znak wprowadzenia reformy: dwa pomarańczowe gimbusy – autobusy dowożące uczniów do szkoły. Przez pierwszy rok dwa oddziały klasy I korzystały z sal wspólnie z uczniami szkoły podstawowej, potem Gimnazjum zaczęło funkcjonować jako samodzielna placówka.
Od początku istnienia szkoła chciała nabrać swoistego charakteru. Przygotowano dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Gimnazjum. Zainicjowano również redagowanie czasopisma szkolnego – przez pierwszy rok jako wkładki do gazetki szkoły podstawowej, potem jako odrębnego pisma „Kazik”.

Rok szkolny 2000/2001 rozpoczęło już 5 oddziałów: dwie klasy drugie i trzy pierwsze. Wówczas to przeprowadzono konkurs na logo szkoły – kolejny element świadczący o jej odrębności. Wygrała propozycja uczennicy Zuzanny Gąsiorek.
1 IX 2001r. znów był wyjątkowy. Nie tylko dlatego, że w Gimnazjum znalazły się już trzy roczniki uczniów, ale głównie dlatego, że tego dnia otwarto halę sportową. Uroczystość otwarcia hali została połączona z Powiatową Inauguracją Roku Szkolnego. Od tego dnia wszyscy uczniowie szkoły w czasie lekcji wychowania fizycznego mogli z niej korzystać, ale była także wykorzystywana do organizowania uroczystości szkolnych i lokalnych.
 3 V 2003r. miała miejsce niezwykła uroczystość – Święto Gminy Łękawica przebiegające pod hasłem „Nie dla siebie…”. Kulminacyjnym punktem uroczystej Sesji Rady Gminy było nadanie w formie uchwały nazwy „Pod Czohem” i imienia O. Michała Tomaszka hali sportowej oraz odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej.

14 i 15 V 2002r. odbył się pierwszy w historii Gimnazjum egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych, a 20 VI 2002r. Gimnazjum w Łękawicy opuściło 55 pierwszych absolwentów.

16 IX 2006r. zapisał się na trwałe w historii Gimnazjum w Łękawicy, ale i w historii całej gminy. Od tego dnia bowiem szkoła nosi imię wielkiego Polaka, niekwestionowanego autorytetu wszystkich, Sługi Bożego Jana Pawła II.

 

 

 

 

 

 

 

 Pragnąc upamiętnić tę uroczystość, Rada Pedagogiczna podjęła decyzję, aby 18 V (data urodzin Papieża) został uznany za święto szkoły i corocznie w tym dniu organizowane są akademie i imprezy przybliżające postać Patrona kolejnym uczniom Gimnazjum.
3 IX 2007r. pojawiła się w placówce pierwsza w historii szkoły klasa sportowa o specjalizacji piłka nożna, w kolejnym roku – następna. 3 września to również data, która dla większości gimnazjalistów kojarzy się z obowiązkiem noszenia w szkole jednolitego stroju- mundurków. Obowiązują one do dnia dzisiejszego. Ale dzień ten zapisze się w historii szkolnictwa gminy przede wszystkim jako data, od której zaczął funkcjonować w Łękawicy Zespół Szkół obejmujący: Gimnazjum im. Jana Pawła II, Szkołę Podstawową i Przedszkole.
Dyrektorem Zespołu została Pani mgr Barbara Wnętrzak, dotychczasowy dyrektor Gimnazjum, jego zastępcami: Pani mgr Elżbieta Hankus, pełniąca do 31 VIII 2007r. funkcję dyrektora przedszkola, i Pani mgr Barbara Gardaś , nauczyciel Gimnazjum. Od połowy października 2008r. Zespół Szkół objęty został monitoringiem – 36 kamer umieszczonych w różnych punktach pozwala na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wszystkim przebywającym na jego terenie.

W każdym roku działania Gimnazjum planowane są uroczystości szkolne, przypominające ważne fakty z historii Polski, upamiętniające doniosłe rocznice i święta. Corocznie obchodzone są m. in. rocznica odzyskania niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Edukacji, Jasełka przedstawiane społeczności lokalnej. Grono Pedagogiczne stara się jednak, aby przygotowywane były i inne imprezy, np.
– „Dzień Europejczyka”

– "Dzień Ziemi" pod hasłem "Ziemia w Twoich Rękach"

– Spotkanie walentynkowe "Z miłością nam do twarzy"

– Obchody Roku Języka Polskiego

– Dni Honorowych Dawców Krwi

Od 2006 r. szkoła uczestniczy w kampanii „Szkoła bez przemocy”. W ramach tej akcji przygotowano:
– „Dzień Gołębiego Serca” pod hasłem: ”Im więcej w człowieku zła, tym bardziej musimy go kochać”

– „Dzień Tolerancji” pod hasłem „Ludzie są równi, tylko nierówno ich dzielą”

Gimnazjum to jednak przede wszystkim miejsce, w którym młodzi ludzie zdobywają wiedzę, rozwijają swe zainteresowania i umiejętności. W ciągu pierwszych dziesięciu lat istnienia szkoła doczekała się laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych:
Iwona Stokłosa – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii – r. 2005
Monika Budyn – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii – r. 2005
Paweł Misik – finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii – r.2006
Marek Siwek- laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii – r.2006
Bartłomiej Łopatka – finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii- r.2007
Szymon Białek- finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii- r. 2008
laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii- r. 2008
finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii- r. 2009
Maciej Kaznocha – laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii -r. 2008
Tomasz Wróbel – finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii – r. 2008
 Uczniowie zdobyli wiele nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych, literackich, zajęli wysokie miejsca w zawodach sportowych na szczeblu międzygminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Dużym osiągnięciem był udział Wojciecha Tomaszka 1 VI 2003r. w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży, kiedy to w gronie 460 młodych ludzi z całej Polski reprezentował gminę, powiat i województwo. Drogą do tego sukcesu była nagrodzona praca literacka w konkursie pod hasłem „Moja Ojczyzna – państwem demokratycznym”. O wysokim poziomie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łękawicy świadczy także drugie miejsce w rankingu gimnazjów powiatu żywieckiego zamieszczonym w lokalnym tygodniku. To wysokie miejsce szkoła zawdzięcza średnim wynikom egzaminacyjnym osiągniętym w latach 2005, 2006 i 2007.  
W czasie 10 lat funkcjonowania uczniowie Gimnazjum 5 razy wyjeżdżali na „Zielone szkoły” (Stary Borek, Dźwirzyno, Łeba).

 Wszystkie te wyjazdy uatrakcyjniły proces dydaktyczno – wychowawczy, a jednocześnie potwierdziły przekonanie, że zdobywanie i utrwalanie wiedzy poza salą lekcyjną jest równie skuteczne jak to przekazywane tradycyjnymi metodami.
Dziesięć pierwszych lat istnienia i funkcjonowania Gimnazjum im Jana Pawła II w Łękawicy pokazało, że jest to szkoła, w której uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce, konkursach przedmiotowych, egzaminach gimnazjalnych i zawodach sportowych, szkoła, w której dba się o wszechstronny rozwój młodego człowieka, a sama placówka już na stałe wpisała się w środowisko lokalne.