Orlik

 

KOMPLEKS SPORTOWY – ORLIK

 

CZYNNY:

wynajmy dla grup zorganizowanych  (dzieci pod nadzorem pełnoletniego opiekuna)

Poniedziałek – Piątek        18.00 – 21.00

Sobota – Niedziela            14.00 – 21.00

 

Rezerwacja w sekretariacie szkoły w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -15.00  pod numerem telefonu 33 865 36 30

 


 

Regulamin korzystania z boiska Orlik przy Zespole Szkół w Łękawicy na czas ograniczeń wynikających ze stanu epidemii

obowiązuje od 18 maja 2020 do odwołania

 1. Administratorem boiska Orlik jest Zespół Szkół w Łękawicy.

 2. Boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne będą udostępniane w godzinach od 15.00 – 20.45.

  Między poszczególnymi rezerwacjami obowiązuje 15 minutowa przerwa – czas na zejście z boiska oraz dezynfekcję.

 3. Z każdego boiska korzystać mogą:

 1. wyłącznie grupy zorganizowane – maksymalnie 14 osób i 2 trenerów;

 2. osoby niepełnoletnie mogą korzystać z boiska tylko pod opieką osoby dorosłej, która wliczana jest do grupy 14 osób;

 3. do grupy 14 osób nie wlicza się pracowników Zespołu Szkół.

 1. Korzystanie z boiska wymaga wcześniejszej REZERWACJI:

 1. telefonicznie pod nr 729 860 025 w godzinach od 7.00 – 14.00;

 2. przesłania na adres mailowy orliklekawica@gmail.com listy osób wchodzących wg wzorów: grupy prywatne lub grupy szkoleniowe;

 3. rezerwacji może dokonać tylko osoba pełnoletnia;

 4. osoba dokonująca rezerwacji (opiekun grupy lub trener) odpowiada za całą grupę w tym za:

 1. zachowanie dystansu społecznego przez grupę,

 2. zdarzenia zaistniałe podczas korzystania z obiektu,

 3. przestrzeganie regulaminu obiektu i poleceń pracownika szkoły,

 4. przestrzeganie zasad higieny (dezynfekcja dłoni itp.),

 5. oddanie płynu dezynfekującego pracownikowi szkoły,

 6. dotarcie osób do obiektu sportowego w maseczkach (maseczki nie obowiązują tylko na płycie boiska),

 7. sprawdzenie, czy wszystkie odpady (butelki, opakowania, itp.) zostały wrzucone do kosza.

 1. Pracownik szkoły wpuszcza grupę zgodnie z dostarczoną listą.

 2. Warunkiem korzystania z boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

 3. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać tylko WC, obowiązuje zakaz korzystania z szatni.

 4. Za rzeczy pozostawione na terenie boiska szkoła nie odpowiada.

 5. Grupy mogą korzystać wyłącznie z własnego sprzętu sportowego.

 6. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny.

 7. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.

 8. Każda osoba korzystająca z kompleksu boisk obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

W razie naruszenia zasad regulaminu oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią COVID 19 administrator ma prawo usunąć całą grupę z terenu obiektu, w skrajnych przypadkach zostanie wezwana Policja.

Zgłoszenie grupy prywatnej

Zgłoszenie grupy prywatnej – wersja edytowalna

Zgłoszenie grupy szkoleniowej

Zgłoszenie grupy szkoleniowej – wersja edytowalna