Dzień warzywno- owocowo- sokowy

W październiku uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej wraz ze słowackimi kolegami wzięli udział w DniuWarzywno-owocowo-sokowym, kiedy to podsumowano cały cykl zajęć promujących zasady zdrowego żywienia. Zajecia przygotowano  w ramach projektu "Wspólna edukacja przy wspólnym stole – pogłębianie relacji transgranicznych Gmin

Remont stołówki szkolnej

 W lipcu 2009 r. rozpoczął się remont stołówki. Jest on przeprowadzany w ramach projektu "Współna edukacja przy wspólnym stole – pogłębianie relacji transgranicznych Gmin Łękawica i Vavrecka" realizowanego jako część programu współpracy transgranicznej Euroregion Beskidy. Remontem objęto zaplecze kuchenne, gdzie

Tak daleko a tak blisko

Tak daleko a tak blisko” – Wielostronny, partnerski projekt Comenius. Program został stworzony, aby poznawać i rozwiązywać większość problemów z dziećmi migrantów w szkołach. Porównanie kultur w celu przeistoczenia się z modelu wielokulturowego w międzykulturowy. Partnerami projektu są Włochy oraz

Wspólna edukacja przy wspólnym stole-pogłębianie relacji transgranicznych Gmin Łękawica i Vavrecka

Projekt „Wspólna edukacja przy wspólnym stole – pogłębianie relacji transgranicznych Gmin Łękawica i Vavrecka” – w ramach programu współpracy transgranicznej – Euroregion Beskidy. Projekt przygotowany jest z myślą o ulepszaniu kontaktów między młodymi obywatelami Polski i Słowacji. Uczniowie będą się

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” – Ponadregionalny Projekt Edukacyjny współfinansowany przez E.F.S.Adresatami projektu są uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej. Poprzez odpowiednio zaplanowane działania dziecko rozwija własny potencjał intelektualny, mając szanse na lepszy start szkolny. Szkoła otrzymuje zestaw środków dydaktycznych

Monitoring wizyjny

„Monitoring wizyjny” – Projekt współfinansowany w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach. Monitoring zainstalowano na terenie gimnazjum, szkoły podstawowej, przedszkola, hali sportowej, parkingów, boiska sportowego. Łącznie zainstalowanych

Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny

„Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny” – Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu uczniowie korzystali z dodatkowych zajęć (zajęcia wyrównawcze, przygotowujące do egzaminu; zajęcia rozwijające zainteresowania z języka polskiego, matematyki, historii, języka angielskiego, chemii, fizyki, geografii i informatyki).

Pracownie komputerowe dla szkół

 „Pracownie komputerowe dla szkół” – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Dzięki projektowi szkoła końcem maja 2008 roku stworzyła nową pracownię komputerową, wyposażając ją w dziesięć stanowisk komputerowych, serwer, skaner, drukarkę, laptop, projektor, switch oraz dwa zestawy głośników komputerowych. Uczniowie oraz

Zespół Szkół w Łękawicy informuje, że w dniu 17 stycznia 2011r. , w postępowaniu w trybie" zapytania o cenę " dokonano wyboru oferty na zakup  i dostawę oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół w Łękawicy. Jako najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną 

Strona 78 z 78« Pierwsza strona...102030...7475767778