Sposób płatności

Ze względu na pandemię wpłat za obiady należy dokonywać w formie przelewu na konto Zespołu Szkół w Łękawicy o numerze:

50 8141 0008 0000 1892 2000 0110. Wpłaty gotówkowe nie będą już przyjmowane w szkole.

Treść przelewu: „Nazwisko i imię dziecka, rok urodzenia, obiady – miesiąc/rok”.

Odliczenia mogą być dokonywane jedynie na podstawie wiadomości od rodzica wysłanej na konto „Intedent” w mobidzienniku. Nie będą respektowane zgłoszenia nieobecności przekazane wychowawcy oraz telefonicznie. W wiadomości należy podać okres nieobecności dziecka w szkole. Nieobecność jednodniowa nie będzie uwzględniana, za wyjątkiem zgłoszenia do godziny 12.00 dnia wcześniejszego.