Zespół Szkół w Łękawicy

Szkoła Podstawowa im. bł. o. Michała Tomaszka
Przedszkole

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

poniedziałek 27.06.2022 r. | Kategoria: Szkoła - Wydarzenia

,,Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek, szybko minęło te parę lat. Każdy z nas pewnie łezkę uroni, zanim odejdzie w daleki świat…”– tak brzmiały słowa piosenki w Zespole Szkół w Łękawicy w dniu zakończenia roku szkolnego.


Po odśpiewaniu hymnu uczniowie klasy ósmej przekazali młodszym kolegom sztandar oraz klucz do drzwi szkoły. Następnie Dyrektor Szkoły Pani Barbara Wnętrzak oraz Wójt Gminy Łękawica Pan Tadeusz Tomiczek pożegnali odchodzących na emeryturę pracowników: Panią Bogumiłę Pietyrę i Panią Bernadetę Stokłosę. Podziękowali również przewodniczącej Rady Rodziców Pani Anicie Białek za wieloletnie zaangażowanie w działalność placówki.
Pan Wójt na ręce Pani Dyrektor złożył podziękowanie dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły za pracę w roku szkolnym 2021/2022. Najlepsi absolwenci, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem oraz reprezentowali szkołę w konkursach przedmiotowych, otrzymali nagrody książkowe. Byli to: Jakub Marszałek, Justyna Szemraj, Emilia Sobieralska.
W dalszej kolejności klasy siódme humorystycznym programem oraz drobnymi upominkami pożegnały klasy ósme. Następnie, w części artystycznej, absolwenci wyrazili wdzięczność oraz podziękowali rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za codzienny trud włożony w ich wychowanie, nauczanie, a także troskliwą opiekę każdego dnia. Wyróżnieni ósmoklasiści zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami i nagrodami, a następnie wszyscy otrzymali świadectwa z rąk Pani Dyrektor. Rodzice uczniów z najwyższymi wynikami przyjęli listy gratulacyjne. Później wręczono uczniom klas IV-VII świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody książkowe.
Kolejny rok szkolny za nami. Absolwentom życzymy powodzenia i dostania się do wymarzonych szkół, a pozostałym uczniom udanych oraz bezpiecznych wakacji, pełnych przygód, słońca i radości.