Zespół Szkół w Łękawicy

Szkoła Podstawowa im. bł. o. Michała Tomaszka
Przedszkole

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

piątek 10.02.2023 r. | Kategoria: Przedszkole - Wydarzenia

Tegoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu odbywał się pod hasłem „Działajmy razem”. Poruszanie tego tematu jest niezwykle ważne już wśród przedszkolaków. Dzieci i młodzież to grupy szczególnie narażone na niezliczone zagrożenia online: nieodpowiednie treści, fałszywe aplikacje, cyberprzemoc. Działania jakie podejmują rodzice i nauczyciele powinny być spójne, skierowane na dobro dziecka, promujące czynności zwiększające bezpieczeństwo w sieci.