Zespół Szkół w Łękawicy

Szkoła Podstawowa im. bł. o. Michała Tomaszka
Przedszkole

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

wtorek 27.12.2022 r. | Kategoria: Laboratoria Przyszłości Projekty Szkoła - Wydarzenia

W grudniu w ramach programu Laboratoria Przyszłości, uczniowie klas VII i VIII brali udział w zajęciach pod tytułem „Elektryczność i obwody elektryczne”. W zajęciach wykorzystano klasową walizkę z fizyki oraz fizyczne stacje doświadczalne. Uczniowie wykonali eksperymenty z zakresu zjawisk elektrycznych.

Cele przeprowadzonych zajęć:

  • budowa prostego obwodu elektrycznego,
  • nauka poprzez eksperyment,
  • rozróżnianie źródeł napięcia,
  • badanie materiałów pod kątem ich zdolności przewodzenia prądu,
  • poznanie dobrych i słabych przewodników prądu,
  • działanie elektromagnetyczne prądu,
  • budowa prostego elektromagnesu,
  • badanie różnych skutków działania prądu (ciepło, światło, ruch, działanie magnetyczne)
  • poznanie zagrożeń zawiązanych z używaniem prądu.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Nauka to przygoda na całe życie…