Zespół Szkół w Łękawicy

Szkoła Podstawowa im. bł. o. Michała Tomaszka
Przedszkole

„Edukacja z wojskiem”

sobota 08.06.2024 r. | Kategoria: Szkoła - Wydarzenia

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej można przeczytać, że w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych od maja br. rozpoczął się program, który polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń. Ich głównym celem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Zgodnie z tymi założeniami na początku czerwca naszą szkołę odwiedzili żołnierze 133 Batalionu Lekkiej Piechoty w Cieszynie, którzy przedstawili uczniom klas V-VII wiadomości na sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Żołnierze przedstawili teoretyczne założenia, które poparte zotsały ćwiczeniami praktycznymi związanymi z udzielaniem pierwszej pomocy. „Edukacja z wojskiem” to ważne przedsięwzięcie MONu oraz MENu, które wpływa na wiele obszarów wiedzy, świadomości oraz patriotyzmu.