Zespół Szkół w Łękawicy

Szkoła Podstawowa im. bł. o. Michała Tomaszka
Przedszkole

Międzynarodowy Dzień Pokoju

czwartek 23.09.2021 r. | Kategoria: Przedszkole - Wydarzenia

21 września obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Pokoju. Dzieci dowiedziały się jak wielką wartością jest pokój na świecie. Aktywnie uczestniczyły we wspólnych zabawach
w sali, poznały symbole pokoju, wykonały piękne prace plastyczne. Dzieci uczyły się jak należy postępować, aby żyć w zgodzie z innymi, opisywały dobre i złe zachowania. Przedszkolaki odbyły pogadankę na temat potrzeby pomagania innym ludziom. Uczestniczyły w zabawach integrujących grupę rówieśniczą, uczących szacunku, empatii, współczucia dla drugiego człowieka.